školenie PRINCE2 Practitioner Šahy Levice Z vlastnej iniciatívy som začal pripravovať register rizík a identifikovať najväčšie hrozby kvôli úspešné realizovanie projektu. Záverečná skúška trvá 2,5 hodiny a môžete ju realizovať v angličtine taktiež češtine. Skúška prince2® foundation