On-line PRINCE2 Omastiná Bánovce nad Bebravou Záverečný pokus má 50 otázok, z ktorých musíte správne odpovedať minimálne 25. Metodika riadenia projektov prince2®. Pripravenie správy o ukončení etapy. Typickým príklad sú plány a metódy plánovania, ktoré oceňujú účastníci