Močiar Banská Štiavnica Títo môžu byť externí taktiež interní vzhľadom na organizáciu zadávateľa. A taubootis sro sťa projektový manažér. Keď sa pozriete na funkcie vo firmách, teda priam všade nájde nejakých projektových manažérov. Postupnosť preberania metodiky je