Dolný Harmanec Banská Bystrica Dodať pracovný balík (vyrobený dielo). Je to sťa pravidlá cestnej premávky. Z týchto otázok je cirka jasné, že záleží výhradne od školiteľa, či bude školenie “nuda” taktiež “zážitok”, či odídete s hlavou plnou