PRINCE2 videoškolenie Tašuľa Sobrance Na školenie poskytujeme dvojjazyčný manuál „základy metódy projektového riadenia prince2“, ktorý je oficiálne schválený na používanie na školenie prince2 na úroveň foundation. Toto školenie, ktoré štandardne trvá 3 dni, poskytuje tiež teoretický základ