PRINCE2 tréning Dvorníky Hlohovec To isté platí aj o projektoch. Elearning axelos pripravil aj elearning prince2 agiletm kvôli tých, ktorí nemajú čas participovať prezenčného školenia. Kompromisným riešením medzi prezenčným školením a certifikáciou prince2 agiletm a elearningom sú