Marcelová Komárno Listina kvality záznamy o konfiguračných položkách. Túto stratégiu prevzala aj vláda slovenskej republiky a nechala vypracovať metodické pokyny na uplatňovanie tejto metodiky v praxi. Takže, načo je to celé vcelku dobré? Certifikát takisto neuvádza, koľko