PRINCE2 Foundation skúška Stará Kremnička Žiar nad Hronom Okrem toho existuje ešte aj najvyššia úroveň rpince2 professional. Požiadavka na obsluha projektov metodikou prince2® sa čoraz častejšie objavuje vo verejnom obstarávaní v štátnej správe a samospráve. Managing product