Certifikát PRINCE2 Foundation Practitioner Kordíky Banská Bystrica Nedržme sa porekadla „človek sa učí na vlastných chybách…“, no zoberme si k srdcu lepšie príslovie: „len blázon sa učí na vlastných chybách, rozumný človek sa poučí na chybách iných…“.