PRINCE2 certifikát Jelšovce Nitra Nedostatočné vedomosti projektového manažéra, vedúce k banálnemu sklzu projektu, môžu mať obrovský finančný dopad. Bolo to spôsobené primárne častou migráciou zodpovedných pracovníkov (projektových manažérov), ktorí sa často striedali pri riadení projektov a než