PRINCE2 test Valaliky Košice – okolie Netradičnou formou je aj diaľkový (dištančný) kurz prince2, pri ktorom nie je potrebné sedieť permanentne v školiacej miestnosti, no zúčastníte sa iba záverečnej skúšky. Ku školeniu dostávate prípadovú štúdiu, ktorá aplikuje