PRINCE2 Agile Practitioner test Babindol Nitra Platnosť certifikátu je neobmedzená a certifikát nestráca platnosť ani v prípade, že bude metodológia aktualizovaná. Nakoľko však neviete, ktoré otázky sú cvičné, až odpovedanie na 40 otázok vám zaručuje, že urobíte