PRINCE2 Agile Practitioner test Kojatice Prešov Metodika definuje 7 princípov, ktoré všetky musia byť v projekte dodržané. Ako prebieha školenie a certifikácia?Školenie má 2 časti a to domáca príprava (samoštúdium) a prezenčné školenie. Odporučiť ukončenie projektu. Súčasná