On-line PRINCE2 Agile Kráľová pri Senci Senec Na školenie poskytujeme dvojjazyčný manuál „základy metódy projektového riadenia prince2“, ktorý je oficiálne schválený na používanie na školenie prince2 na úroveň foundation. Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie školenia a úspešné