PRINCE2 Agile skúška Drienovo Krupina Viac informácií nájdete vo videoprednáške správa etapy. 5. Je utópiou usilovať riadiť projekty na 100% metodológiou prince2 v slovenských podmienkach. Od roku 2014 sa štandardne vydáva výhradne e-certifikát, tak elektronická model certifikátu,