Nový Tekov Levice Dokonca som prišiel na to, že je možné aplikovať metodiku prince2 aj do bežného riadenia firmy. J. Tento kurz je vhodný kvôli projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých,