PRINCE2 Agile certifikát Práznovce Topoľčany Platnosť certifikátu je možno overiť aj na stránke apmg. Všetky známe metódy projektového riadenia vychádzajú zo zaužívanej praxe, sú testované na tisícoch projektoch a neustále vylepšované a prispôsobované súčasným požiadavkám. Kurz prince2