PRINCE2 Foundation skúška Norovce Topoľčany Využívanie niektorej z metód manažmentu projektov sa stáva tým dôležitejšie, čím väčšie prostriedky sa investujú do projektov. Bolo to spôsobené primárne častou migráciou zodpovedných pracovníkov (projektových manažérov), ktorí sa často striedali pri