PRINCE2 Agile kurz Hubovo Rimavská Sobota Certifikát sa často používa sťa vysvedčenie o vzdelaní projektového manažéra pre verejné obstarávanie. Na získanie certifikátu stačí získať 50% správnych odpovedí. Študenti majú prístup k desiatkam simulačných testovacích otázok, takže prichádzajú