Šurany Nové Zámky Všetci realizujeme projekty, hoci si to nie vždy uvedomujeme. Initiating a project (ip) – iniciácia projektu.Účelom procesu je vytvoriť pevné základy kvôli plán, aby organizácia porozumela práci, ktorá sa má vykonať na dodanie produktov