PRINCE2 Agile kurz Dolné Saliby Galanta Skúška prince2 agile. Každý účastník nášho verejného kurzu Úvod do prince2 obdrží predkurzové inštrukcie. Starting up a project process (su) – predprojektová príprava. Bez autorizácie projektového výboru nemá projektový manažér kompetencie