PRINCE2 manuál Radnovce Rimavská Sobota Pripravenie správy o ukončení etapy. Preskúmanie stavu pracovných balíkov obdržanie vytvorených pracovných balíkov. Eu zistil som, že aj správa vlastných projektov metodológiou prince2 je pomerne obtiažne. Okrem štandardných denných školení prince2® poskytujeme