Čičmany Žilina Kurz prince2 foundation + practitioner pozostáva z 2 častí.časť – ** prince2 foundation ** je trojdňový certifikačný kurz projektového riadenia tvorený vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení. Nedostatočné vedomosti projektového manažéra, vedúce k banálnemu sklzu