Chcete vedieť viac o prezenčnom kurze PMI PMP v regióne Vinosady Pezinok? S nami môžete získať bezplatné testy PMI- CAPM, bezplatný eBook Príprava na skúšku PMP a iné…

Skúška test PMI PMP Vinosady Pezinok

Pmi je najväčšia nezisková členská organizácia vo svete, združujúca špecialistov v oblasti projektového manažmentu. Absolvované stredoškolské vzdelanie, prinajmenej päť rokov praxe v oblasti projektového manažmentu, odpracovaných 7 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie školení projektového manažmentu v rozsahu 35 hodín. Typický ho realizujeme v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie, pričom po dohode ho je možné uskutočniť aj čisto v slovenčine, čisto v angličtine taktiež v nemčine. Prince2®. Získaním certifikácie capm® preukážete svoje základné vedomosti, vedomosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu. Ciele školenia Úvod do pmi. Naše kurzy a školenia realizujeme sťa otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Akadémia pwc organizuje 2-dňový kurz project management in business, ktorý vám umožní naplánovať plán, manažovať účastníkov projektov a riadiť plán s víziou dosiahnutia stanovených cieľov.

Vinosady Pezinok

Kto sa môže uchádzať o pmp certifikáciu? Mať prehľad o možných spôsoboch organizačného usporiadania projektov. Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základné vedomosti a vedomosti potrebné pre úspešné administrácia projektov v súlade s metodikou project management institute (pmi) pmbok® guide, ktorá je jedným z vedúcich globálnych štandardov projektového manažmentu. Účastníci sa oboznámia
so základnou terminológiou projektového riadenia, nadobudnú prehľad o organizačnom usporiadaní projektov, hlavných procesoch projektového manažmentu podľa pmbok a aktivitách, ktoré je v týchto procesoch potrebné vykonať. Školenie súčasne slúži sťa prvá časť prípravy na certifikáciu odborníka na projektové administrácia podľa metodiky pmi – úrovne pmp a capm. Pmp® je považovaná behom najdôležitejšiu certifikáciu pre projektových manažérov. Pmp® je dôkazom vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty. Kurz vedie náš akreditovaný tréner prince2® – ing. Štefan ondek, ipma b+, pmi pmp, prince2 registered practitioner, p3o registred practitioner, msp registred advanced practitioner, tocico certificate of achievment. Cvičné testy.

Certifikát PMP CAPM Vinosady Pezinok

Poldenné školenie projektového manažmentu Úvod do pmi stojí 37 € + dph na osobu. Uchádzač o získanie pmp musí spĺňať nasledujúce podmienky:bakalárske vzdelanie taktiež iné rovnocenné vzdelanie a prinajmenej tri roky praxe v oblasti projektového manažmentu a odpracovaných 4 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie manažérskych školení v rozsahu 35 hodín. Stručne predstaviť štandardy projektového riadenia pmi s dôrazom na štandard pmi pmbok guide 5th edition, základnú terminológiu, skupiny procesov a vedomostné oblasti, sťa aj pridelenie projektových rolí a zodpovedností podľa pmi.Účastníci a prínosy. Tešíme sa na vás na kurzoch projektového manažmentu už čoskoro v apríli a v júni.

školenie PMI PMP Vinosady Pezinok

Ceny za kurz sa líšia, ibaže prikladáme orientačné ceny certifikačných testov, ktoré patria k najvyšším v európe a značne prevyšujú napr. Mať prehľad o jednotlivých procesoch projektového riadenia podľa pmbok, ich vstupoch, výstupoch, sťa aj nástrojoch a technikách používaných v týchto procesoch
schopní aplikovať vyššieuvedené v praxi. V tomto prípade je druhou časťou prípravy samostatný kurz príprava na certifikáciu pmi pmp/ capm – 2. časť (nezahrnutý v cene školenia základy projektového riadenia podľa metodiky pmi a príprava na certifikáciu pmp/capm – 1. časť) pozostávajúci z nasledovných častí. Táto odľahčená verzia je vhodná pre všetkých, ktorí chcú získať základnú orientáciu, čo to pmi je. Je svetovo uznávaná a veľmi žiadaná. Capm® je cenná základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s minimálnou praxou a skúsenosťami v projektovej oblasti. Aký je účel, základná terminológia a štruktúra štandardu pmi pmbok guide (skupiny procesov, vedomostné oblasti)?

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.