Chcete vedieť viac o kurze PMI v regióne Lakšárska Nová Ves Senica? S nami môžete získať certifikát PMP-PMI, detailné informácie o priebehu školenia PMP a iné…

Certifikát PMP CAPM Lakšárska Nová Ves Senica

Capm – certified associate in project management. Základné informácie o project management institute. Získaním certifikácie capm® preukážete svoje základné vedomosti, vedomosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu. Výhodou sú však skúsenosti s prácou
na projektoch. Pre pripustenie ku skúške capm resp. Oproti prince2® foundation tamten certifikát nie je doživotný a je nutné ho obnovovať prostredníctvom pdu bodov taktiež zloženie recertifikačnej skúšky 1 x za 3 roky. Toto školenie vás detailne pripraví na absolvovanie certifikačnej skúšky project management professional (pmp) taktiež certified associate in project management (capm) podľa štandardu project management institute (pmi).

Kniha PMI PMP Lakšárska Nová Ves Senica

Aký je účel, základná terminológia a štruktúra štandardu pmi pmbok guide (skupiny procesov, vedomostné oblasti)? Pmp je dokladom o spôsobilosti v oblasti vedenia a usmerňovania projektových tímov. Mať prehľad o jednotlivých procesoch projektového riadenia podľa pmbok, ich vstupoch, výstupoch, sťa aj nástrojoch a technikách používaných v týchto procesoch
schopní aplikovať vyššieuvedené v praxi. Pmp® je dôkazom vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty. Je svetovo uznávaná a veľmi žiadaná. Najnižšia úroveň pmi. Pm fastrack® capm or pmp® exam simulation (simulátor pre testové skúšky), možnosť získania certifikátu capm alebo úplnej kvalifikacie pmp. Pmp® je dôkazom vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty. V rámci školenia získate úvodný prehľad o štandardoch pmi s dôrazom na pmi pmbok guide, základnej terminológii, štruktúre, skupinách procesov, vedomostných oblastiach, sťa aj o základnom rozdelení rolí a zodpovedností v projekte podľa štandardu pmi.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.