Chcete vedieť viac o certifikácii PMI v regióne Opoj Trnava? S nami môžete získať prístup k školiacim mapteriálom PMI-PMP, kurz PMI PMP a iné…

PMI chapter sloensko Opoj Trnava

Obdržanie učebníc na prípravu na skúšku a inštrukcií pre samoštúdium samoštúdium podľa pokynov lektora. Mať prehľad o možných spôsoboch organizačného usporiadania projektov. Tento kurz je vhodný kvôli projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a všetkých, ktorí: riadia projekty taktiež sa na nich podieľajú. Certifikačný nácvik trvá 4 hodiny, obsahuje 200 otázok, je nutné poznať pmbok knihu, pmi kódex a etiku projektových manažérov. Chcú získať rýchly základný prehľad štandardoch projektového manažmentu pmi. Školenie Úvod do pmi vám dá odpoveď na nasledovné otázky. Čo je pmi a aké štandardy projektového riadenia vydáva? Absolvované stredoškolské vzdelanie, prinajmenej päť rokov praxe v oblasti projektového manažmentu, odpracovaných 7 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie školení projektového manažmentu v rozsahu 35 hodín. V cene sú zahrnuté potrebné školiace materiály a občerstvenie.Špeciálna ponuka.

Skúška test PMI PMP Opoj Trnava

Pre koho je certifikácia určená? Naše kurzy a školenia realizujeme sťa otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ceny za kurz sa líšia, ibaže prikladáme orientačné ceny certifikačných testov, ktoré patria k najvyšším v európe a značne prevyšujú napr.

Certifikát PMP CAPM Opoj Trnava

Základné informácie o project management institute. Capm® je cenná základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s minimálnou praxou a skúsenosťami v projektovej oblasti. Apríla 2014, akadémia vám ponúka špeciálnu zľavu navrch 10% z ceny kurzu. Vedieť, aké schopnosti musí mať projektový manažér.

Projektové riadenie PMI Opoj Trnava

Učebné materiály v cene školenia je náš originálny plnofarebný študijný materiál v slovenskom taktiež anglickom jazyku. Táto odľahčená verzia je vhodná pre všetkých, ktorí chcú získať základnú orientáciu, čo to pmi je. Výstupné vedomosti. Pmi si získala meno vo svete svojimi celosvetovo prijatými štandardmi, certifikačným programom a možnosťami profesijného rozvoja. Pmi (project management institute – inštitút projektového manažmentu) je najväčšia nezisková členská organizácia vo svete, združujúca špecialistov v oblasti projektového manažmentu. Pgmp – program management professional je najnáročnejší vzdelávací softvér pre manažérov. Cieľ a prínosy školenia.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.