PRINCE2 Agile Practitioner test Zemplínsky Branč Trebišov Prince2 practitioner. Toto školenie, ktoré štandardne trvá 3 dni, poskytuje tiež teoretický základ pre pokročilú úroveň kurzu aj certifikácie – prince2 practitioner. Definovanie projektu, značka produktu projektu, zákazníkových očakávaní kvality