PRINCE2 Foundation skúška Vysoká nad Uhom Michalovce Takže môj záver – myslím si, že má význam aplikovať metodiku prince2 pri riadení projektov. Organizačnú štruktúru nadstavenie riadiacich prvkov (kontrolných mechanizmov). Kurz narozdiel od iných metodík nevyžaduje vstupné kvalifikačné