Vrbovce Myjava Archive

Máte záujem o PRINCE2 videoškolenie v oblasti Vrbovce Myjava?

Vrbovce Myjava Pre účasť na tejto skúške je potrebné mať platný certifikát prince2® practitioner. Mnoho oblastí, ktoré sa preberajú sú použiteľné aj vonku projektov prípadne v súkromnom živote. Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri prince2, väčšinou práve

Chcete vedieť viac o certifikáte PMP v regióne Vrbovce Myjava? S nami môžete získať členstvo v PMI chapter, bezplatné on-line testy PMP a iné…

Skúška test PMI PMP Vrbovce Myjava Pmi je v súčasnosti jednou z najúznavanejších organizácií pre projektové, programové a produktové obsluha aplikovateľné v akejkoľvek oblasti a poskytuje pridanú hodnotu podľa uznávaných štandardov a certifikácií pre skoro 3 milióny

Chcete vedieť viac o prezenčnom kurze IPMA B-C-D v regióne Vrbovce Myjava? S nami môžete získať certifikát IPMA, bezplatné testy IPMA D alebo C a iné…

Kniha manuál IPMA Vrbovce Myjava Trvanie školenia základy 2 časy á 7 hodín netto. V uvedenom období bolo pod odborným vedením našich lektorov priebežne pripravených a následne úspešne certifikovaných všetkých 40 absolventov vzdelávania, z toho 31 získalo

Chcete vedieť viac o kurze scrum v regióne Vrbovce Myjava? S nami môžete získať detailné informácie o scrum, bezplatné testy PRINCE2 Agile a iné…

školenie scrum Vrbovce Myjava Ten kurz je vhodný kvôli projektových a programových manažérov, koordinátorov, vedúcich tímov, analytikov, vývojárov, programátorov a všetkých, ktorí chcú: ovládať základy agilných spôsobov práce 2. Prince2® a prince2 agile™. Otázkou takto nie je,