Vinosady Pezinok Archive

Chcete vedieť viac o online skúške IPMA v regióne Vinosady Pezinok? S nami môžete získať prístup k školiacim mapteriálom IPMA, certifikát IPMA D a iné…

Koľko stojí školenie IPMA Vinosady Pezinok Ipma si získala názov vo svete svojimi celosvetovo prijatými štandardmi, certifikačným programom a možnosťami profesijného rozvoja. Ipma a – softvér management professional je najnáročnejší vzdelávací softvér kvôli manažérov. Učebné materiály v

Chcete vedieť viac o prezenčnom kurze PMI PMP v regióne Vinosady Pezinok? S nami môžete získať bezplatné testy PMI- CAPM, bezplatný eBook Príprava na skúšku PMP a iné…

Skúška test PMI PMP Vinosady Pezinok Pmi je najväčšia nezisková členská organizácia vo svete, združujúca špecialistov v oblasti projektového manažmentu. Absolvované stredoškolské vzdelanie, prinajmenej päť rokov praxe v oblasti projektového manažmentu, odpracovaných 7 500 hodín v oblasti

Chcete vedieť viac o certifikácii scrum v regióne Vinosady Pezinok? S nami môžete získať bezplatné on-line testy scrum, bezplatný eBook PRINCE2 Agile a iné…

Scrum master Vinosady Pezinok Produktový plán (roadmap) agilne. Láka vás agilné nálada? Silné jazykové zručnosti v anglickom jazyku. Priamo na záver kurzu je možné absolvovať certifikačnú skúšku exin agile scrum foundation v angličtine taktiež češtine. Ak chcete

Máte záujem o PRINCE2 Agile Certification v oblasti Vinosady Pezinok?

PRINCE2 Foundation skúška Vinosady Pezinok Inbox. Zaiste, dôležitá je aj vzácnosť kurzu. Prispôsobenie riadenia prostrediu projektu – každý plán je iný veľkosťou, druhom dodávky, prostredím… Platia naše obchodné podmienky. Za príplatok je možné získať tamten certifikát vystavený