PRINCE2 Agile Foundation Valaská Dubová Ružomberok Zároveň získate predstavu o tom, čo sa môžete naučiť na našom certifikačnom kurze projektového riadenia prince2 agile. Oznámenie školenia. Úvod do prince2 agile je poldenné školenie projektového manažmentu, ktorého obsah je