Podolie Nové Mesto nad Váhom Archive

Chcete vedieť viac o kurue PMI-PMP-CAPM v regióne Podolie Nové Mesto nad Váhom? S nami môžete získať prístup k školiacim mapteriálom PMI-PMP, viac informácií o PMi a certifikáte PMP a iné…

Projektové riadenie PMI Podolie Nové Mesto nad Váhom Pmi (project management institute – inštitút projektového manažmentu) je najväčšia nezisková členská organizácia vo svete, združujúca špecialistov v oblasti projektového manažmentu. Je najčastejšia certifikácia od pmp a porovnateľná napr.

Máte záujem o v oblasti Podolie Nové Mesto nad Váhom?

PRINCE2 Agile školenie Podolie Nové Mesto nad Váhom Túto otázku som si položil zrejme po 15 rokoch práce na projektoch a aby som sa to dozvedel, zaplatil som si kurz na www. Skúšobný pokus ja zasielaný skúšajúcemu

Chcete vedieť viac o projektoch riadených IPMA v regióne Podolie Nové Mesto nad Váhom? S nami môžete získať , prehľad o procesoch v certifikácii IPMA a iné…

Cena kurzu IPMA B C D Podolie Nové Mesto nad Váhom Riziká v projekte. V uvedenom období bolo pod odborným vedením našich lektorov priebežne pripravených a následne úspešne certifikovaných všetkých 40 absolventov vzdelávania, z toho 31 získalo

Chcete vedieť viac o agilnom prístupe v regióne Podolie Nové Mesto nad Váhom? S nami môžete získať bezplatný eBook Scrum, detailné informácie o scrum a iné…

Agilné riadenie projektov Podolie Nové Mesto nad Váhom Je vhodnou súčasťou prípravy na vyššie uvedené agilné certifikácie. Základom agilného riadenia sú spoločné hodnoty a spôsoby správania sťa spolupráca a samoorganizácie. Stane sa členom medzinárodného tímu pracujúceho v