Opoj Trnava Archive

Chcete vedieť viac o certifikácii IPMA B-C-D v regióne Opoj Trnava? S nami môžete získať kurz IPMA B – C alebo D, detailné informácie o priebehu školenia IPMA a iné…

ICB IPMA B-C-D sloensko Opoj Trnava Spoločnosť garant druh klad bola do realizácie projektu zapojená podľa úspešného výberu vo verejnom obstarávaní v roku 2014. Kurz je východiskem i pro vy, kteří se s problematikou projektového řízení teprve

Chcete vedieť viac o certifikácii PMI v regióne Opoj Trnava? S nami môžete získať prístup k školiacim mapteriálom PMI-PMP, kurz PMI PMP a iné…

PMI chapter sloensko Opoj Trnava Obdržanie učebníc na prípravu na skúšku a inštrukcií pre samoštúdium samoštúdium podľa pokynov lektora. Mať prehľad o možných spôsoboch organizačného usporiadania projektov. Tento kurz je vhodný kvôli projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových

Máte záujem o PRINCE2 Agile videoškolenie v oblasti Opoj Trnava?

PRINCE2 Agile Practitioner test Opoj Trnava Stratégiu riadenia komunikácie a súvisiace dokumenty. Skúška je typu open-book a svojím zložením je veľmi podobná skúške prince2® practitioner. Metódy projektového riadenia. Metodiku prince 2 som si konečne naštudoval teda správne,

Chcete vedieť viac o kurze scrum v regióne Opoj Trnava? S nami môžete získať bezplatné on-line testy scrum, členstvo v scrum alliance a iné…

školenie scrum Opoj Trnava Součástí úspěšného absolvování kurzu je i členství ve scrum alliance na 2 roky. Pre koho je kurz agile scrum foundation a čo prinesie absolventom? Rôzne techniky agilného odhadovania hodnoty, rizika a náročnosti. Potrebujete