Lakšárska Nová Ves Senica Archive

Chcete vedieť viac o kurze PMI v regióne Lakšárska Nová Ves Senica? S nami môžete získať certifikát PMP-PMI, detailné informácie o priebehu školenia PMP a iné…

Certifikát PMP CAPM Lakšárska Nová Ves Senica Capm – certified associate in project management. Základné informácie o project management institute. Získaním certifikácie capm® preukážete svoje základné vedomosti, vedomosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu. Výhodou sú však

Máte záujem o PRINCE2 Agile videoškolenie v oblasti Lakšárska Nová Ves Senica?

PRINCE2 Agile Practitioner test Lakšárska Nová Ves Senica Títo môžu byť externí taktiež interní vzhľadom na organizáciu zadávateľa. Na úspešné zvládnutie skúšky prince2 foundation, musíte správne odpovedať minimálne na 50% testovacích otázok. Celá skúška trvá 2,5 hodiny,

Chcete vedieť viac o školení IPMA B C D v regióne Lakšárska Nová Ves Senica? S nami môžete získať prístup k školiacim mapteriálom IPMA, členstvo v IPMA a iné…

Najbližší kurz IPMA Lakšárska Nová Ves Senica Ciele školenia Úvod do ipma. Pmi – project management professional ipma a, b, c, d. Ipma je dôkazom vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty.

Chcete vedieť viac o prezenčnom kurze scrum v regióne Lakšárska Nová Ves Senica? S nami môžete získať certifikát scrum, a iné…

Certifikát scrum Lakšárska Nová Ves Senica Pretože sa požiadavky vyvíjajú, hrá významnú úlohu zástupca zákazníka v tíme a prioritizácia jednotlivých požiadaviek.Ďalším dôležitým princípom je “timeboxing”, plánovanie práce v krátkych časových intervaloch – opakovaniach čiže “šprintoch”. Online mentoring