PRINCE2 Agile skúška-školenie Kecerovský Lipovec Košice – okolie Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí. Začal som pracovať kvôli firmy warhowski a. Všetky známe metódy projektového riadenia vychádzajú zo zaužívanej praxe, sú testované na tisícoch projektoch a