PRINCE2 certifikát Horné Plachtince Veľký Krtíš Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie školenia a úspešné zvládnutie skúšky. Od roku 2014 sa štandardne vydáva výhradne e-certifikát, tak elektronická model certifikátu, ktorá je súčasťou poplatku kým školenie prince2 foundation. Detaily