PRINCE2 Agile skúška-školenie Hniezdne Stará Ľubovňa Podobná situácia nastane, hoci sa plán dostane do výnimky. Schválenie projektu – dekrét sa vydáva podľa výstupov z procesu predprojektová príprava (primárne pid – projektová iniciačná dokumentácia) a z procesu správa