školenie PRINCE2 Practitioner Dlhé Pole Žilina Všetky otázky sú typu jedná správna odpoveď zo 4 možností a týkajú sa celej metodiky prince2. Okrem toho, náš školiteľ sa neustále vzdeláva aj v oblasti školiacich a prezentačných zručností a