PRINCE2 Foundation skúška Borcová Turčianske Teplice Naše kurzy a školenia realizujeme sťa otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Definovanie projektu, značka produktu projektu, zákazníkových očakávaní kvality a akceptačných kritérií. Tento kurz je vhodný kvôli projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových