Monthly Archive:: October 2017

Chcete vedieť viac o skúške IPMA B-C-D v regióne Bellova Ves Dunajská Streda? S nami môžete získať bezplatný skúšobný test IPMA, a iné…

cena kurzu IPMA Bellova Ves Dunajská Streda Objasnenie nárokov a prihlasovacieho procesu. Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základné poznatky a poznatky potrebné kvôli úspešné správa projektov v súlade s metodikou project managementassociation guide, ktorá je jedným z

Chcete vedieť viac o školeniach IPMA v regióne Boldog Senec? S nami môžete získať certifikát IPMA D, detailné informácie o priebehu školenia IPMA a iné…

Boldog Senec Pre koho je certifikácia určená? V prípade záujmu, prosím, vyplňte krátku registráciu na našej web stránke:ipma a, b, c, d.. 2-dňový kurz project správa in business. Aký je účel, základná terminológia a štruktúra štandardu guide

Máte záujem o PRINCE2 Agile manuál v oblasti Horná Mariková Považská Bystrica?

PRINCE2 test Horná Mariková Považská Bystrica Sa naučili aplikovať prince2 na správa projektu v prostredí podporujúcom túto metodiku. Je povinnosťou projektového manažéra, aby si správa projektu prispôsobil takto, aby ho mohol spoľahlivo (a zároveň bez prílišnej byrokracie)

Máte záujem o v oblasti Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou?

PRINCE2 Foundation skúška Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou Celá skúška trvá 2,5 hodiny, pričom dostávate 40 minút času navyše kým to, že nie ste native speaker. Na konci kurzu účastníci majú možnosť absolvovať medzinárodnú certifikačnú skúšku

Máte záujem o on-line PRINCE2 v oblasti Trenč Lučenec?

PRINCE2 Foundation skúška Trenč Lučenec Skúška má povaha testu, v ktorom sú 4 odpovede, z ktorých je vždy vôbec jedna správna odpoveď. Prince2 practitioner ** prince2 practitioner je dvojdňový kurz projektového riadenia pokročilej úrovne. Certifikát sa často

Chcete vedieť viac o skúške IPMA B-C-D v regióne Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou? S nami môžete získať prístup k školiacim mapteriálom IPMA, bezplatný on-line test IPMA a iné…

Cena kurzu IPMA B C D Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou Získaním certifikácie ipma preukážete svoje základné poznatky, poznatky terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu. Kontextové kompetencie. Cieľ a prínosy školenia. Kurz obsahuje front priebežných cvičných testov

Chcete vedieť viac o on-line školení PMP v regióne Hviezdoslavov Dunajská Streda? S nami môžete získať certifikát PMP, prehľad o procesoch v certifikácii PMI a iné…

Certifikát PMP CAPM Hviezdoslavov Dunajská Streda Uchádzač o získanie pmp musí spĺňať nasledujúce podmienky:bakalárske vzdelanie taktiež iné rovnocenné vzdelanie a prinajmenej tri roky praxe v oblasti projektového manažmentu a odpracovaných 4 500 hodín v oblasti vedenia a

Máte záujem o PRINCE2 Agile skúška v oblasti Hnilčík Spišská Nová Ves?

PRINCE2 Foundation skúška Hnilčík Spišská Nová Ves Skúška trvá 60 minút dobro máte extra čas na administratívne záležitosti (vyplnenie kandidátskych čísiel, prenesenie odpovedí do odpoveďového hárku). Pripravenie správy o ukončení etapy. Netradičnou formou je aj diaľkový (dištančný)

Máte záujem o PRINCE2 certifikát v oblasti Pohranice Nitra?

PRINCE2 Foundation skúška Pohranice Nitra Prince2 practitioner ** prince2 practitioner je dvojdňový kurz projektového riadenia pokročilej úrovne. Od roku 2014 sa štandardne vydáva výhradne e-certifikát, tak elektronická model certifikátu, ktorá je súčasťou poplatku kým školenie prince2 foundation.

Máte záujem o PRINCE2 videoškolenie v oblasti Kurimka Svidník?

PRINCE2 Agile Practitioner Kurimka Svidník V prípade, že skúšku prince2® foundation vykonávate v inom jazyku sťa materinskom, môžete mať na stole slovník (a takisto získavate nejaký čas na odpovede navyše). Sk a iste opätovne sme realizovali projekty